Сряда, 14 Септември 2022 16:15
Решения на УС на БФ Волейбол
Снимка: bvf.bg

На 13 септември 2022 г. в парк- хотел „Москва“ се проведе Управителен съвет на БФ Волейбол. Бяха взети следните решения:

  • Управителният съвет утвърди предложение от работната група, назначена с решение на УС на БФВ от 15.06.2022 г., за изменения и допълнения в Устава на Българска федерация по волейбол. 

  • Взето бе решение за свикване на редовно Общо събрание на Сдружение „Българска федерация по волейбол“ в периода 01.02.2023 – 31.03.2023 (точната дата ще бъде уточнена на последващ УС) в 10.00 часа в гр. София, ул. „Баку“, № 3, зала "Витоша" при следния дневен ред:

1/ Приемане на отчет на УС на БФВ за дейността на сдружението за 2022 г., включващ и отчет за 2022 г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС.

2/ Приемане на финансов отчет на БФВ за 2022 г. и на доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2022г.

3/ Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и на членовете на управителния съвет на БФВ за дейността им през 2022г.

4/ Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2023г.

5/ Приемане на решение за избор на одитор и за оторизация за извършване на заверката на финансовия отчет на БФВ за 2023 г.

6/ Изменение и допълнение на Устава на сдружението, съгласно предложен проект.

7/ Освобождаване от длъжност на членове на управителния съвет на сдружението.

8/ Избор на нови членове на управителния съвет на БФВ в съответствие с приетите изменения и допълнения в Устава на БФВ със срок на мандата, съобразно взетото на 30. 10. 2021 г. решение на Общото събрание.

  • УС утвърди промени във финансовия план.

- Взето бе решение за подпомагане на клубовете – членове на БФВ, които са кандидатствали и не са одобрени за финансиране от ММС по Програма за развитие на спортните клубове за 2022г. С по 1000 лева ще бъдат подпомогнати следните 9 клуба:

- Волейболен клуб "Царево" - гр. Царево 

- Волейболен клуб Асеновец - гр. Асеновград 

- Волейболен клуб Айтос - гр. Айтос 

- Волейболен клуб Самоков – 2009 - гр. Самоков 

- “Волейболен клуб Импулс” - гр. Долна Оряховица 

- Волейболен клуб Медиус Волей - гр. Сандански 

- Волейболен клуб Академик Волей - гр. София 

- Спортен клуб Барутов Волей - гр. София 

- Волейболен клуб - Севлиево Волей - гр. Севлиево 

  • УС прие изменения и допълнения във Вътрешен правилник за статута и дейността на Комисия по детско-юношески волейбол /КДЮВ/ към Българска федерация по волейбол. Утвърдена бе наредбата за провеждане на Държавните първенства за подрастващи са сезон 2022/23. Утвърдено бе разпределението на топките „Микаса“ към клубовете.

  • Взето бе решение за членство на Волейболен клуб Марица 2022 в БФВ. 

  • Във връзка с подадената от Николай Желязков оставка УС реши договорът му да не бъде подновен. БФВ ще обяви процедура за избор на нов национален селекционер, кандидатури ще бъдат приемани до 5 октомври.