Вторник, 06 Септември 2022 19:23
УС на БФВ разглежда оставката на Желязков във вторник

Управителният съвет на БФ Волейбол ще разгледа оставката на националния селекционер Николай Желязков във вторник. Треньорът обяви, че напуска след ранното отпадане на мъжкия ни тим от световното първенство. Ако оставката бъде приета, УС ще назначи конкурс за наследник на Желязков.

Управата се събира в парк хотел Москва от 11 ч. Ето и целият дневен ред:

1. Разглеждане на предложение от работната група, назначена с решение на УС на БФВ от 15.06.2022г., за изменения и допълнения в Устава на Българска федерация по волейбол.

2. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на Сдружение „Българска федерация по волейбол“ в периода 01.02.2023 – 31.03.2023 (точната дата ще бъде уточнена на последващ УС) в 10.00 часа в гр. София, ул. „Баку“, № 3, Зала Витоша при следния дневен ред:

           1/ Приемане на отчет на УС на БФВ за дейността на сдружението за 2022г., включващ и отчет за 2022г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС.

2/ Приемане на финансов отчет на БФВ за 2022г. и на доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2022г.

3/ Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и на членовете на управителния съвет на БФВ за дейността им през 2022г.

4/ Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2023г.

5/ Приемане на решение за избор на одитор и за оторизация за извършване на заверката на финансовия отчет на БФВ за 2023г.

6/ Изменение и допълнение на Устава на сдружението, съгласно предложен проект.

7/ Освобождаване от длъжност на членове на управителния съвет на сдружението.

8/ Избор на нови членове на управителния съвет на БФВ в съответствие с приетите изменения и допълнения в Устава на БФВ, със срок на мандата съобразно взетото на 30. 10. 2021г. решение на Общото събрание.

3. Утвърждаване на промени във финансовия план по Направление 1 – Версия №3 към Договор № 36-00-40/28.03.2022г. с ММС.

4. Утвърждаване на проект на Българска федерация по волейбол за кандидатстване за финансово подпомагане на дейности по чл. 2, ал.3, т.1 от Наредба № 3 от 02.04.2019г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

5. Вземане на решение за подпомагане на клубовете – членове на БФВ, които са кандидатствали и не са одобрени за финансиране от ММС по Програма за развитие на спортните клубове за 2022г. – общо 9 клуба:

           - ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ЦАРЕВО" - гр. Царево

- ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АСЕНОВЕЦ - гр. Асеновград

- ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС - гр. Айтос

- ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ САМОКОВ – 2009 - гр. Самоков

- “ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ИМПУЛС” - гр. Долна Оряховица

- ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ МЕДИУС ВОЛЕЙ - гр. Сандански

- ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АКАДЕМИК ВОЛЕЙ - гр. София

           - СПОРТЕН КЛУБ БАРУТОВ ВОЛЕЙ - гр. София

           - ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ - СЕВЛИЕВО ВОЛЕЙ - гр. Севлиево

6. Приемане на изменения и допълнения във Вътрешен правилник за статута и дейността на Комисия по детско- юношески волейбол /КДЮВ/ към Българска федерация по волейбол.

7. Обсъждане оставката на Николай Желязков

8. Разни.